rus  est  lat   Viimane uuendus: 2024-07-20 13:28:09 Kokku viirusekirjeid: 8739721

 
 
 

Dr.Web AV-Desk

Dr.Web AV-Desk kohta
Võtmefunktsioonid
Teeninduskomponendid

Mis on Dr.Web AV-Desk?

 • Dr.Web AV-Desk – see on äri mudel, mille abil edasimüüja võib saada juurde uusi kliente ja suurendada oma tulusid.
 • Dr.Web AV-Desk – see on interneti-teenus PC informatsiooni kaitseteenuste kompleksi pakkumiseks viiruste ja rämpsposti eest piiramata kasutajate arvuga.
 • Dr.Web AV-Desk – see on programm, mis laseb keskselt juhtida selliste teenuste pakkumise protsessi.

Kelle jaoks on loodud Dr.Web AV-Desk?

Dr.Web AV-Desk – paindlik ja mastaapne teenus. Tänu nendele omadustele on see asendamatu sellistele ettevõtetele nagu:

 • Juurdepääsuteenuste pakkujad;
 • Ohutusteenuste pakkujad;
 • Rakenduste pakkujad;
 • Juhitavate teenuste pakkujad;
 • Andmepangad ja teenused andmete taastamiseks;
 • Online-pangandus;
 • PCde remondi ja tehnilise teeninduse ettevõtted.

Mille jaoks on loodud Dr.Web AV-Desk?

Teenusepakkujad puutuvad iga päev kokku tuhandete viirustega. Neil tuleb pakkuda vastuseid küsimustele, mis on seotud kahjulike programmidega, milles nad pole eksperdid. Mida peaksid tegema teenusepakkujad?

Usaldage kaitse professionaalide kätte!

Interneti kasutajate arv maailmas läheneb 1 miljardile. Ainult Venemaal nende arv ületas 22 miljonit, ja Vene Föderatsiooni sideteenuste ameti prognoosi kohaselt arvutiseeritud elanike arv Venemaal suureneb 50 miljonini 2010. aastaks. Iga Interneti kasutaja on sinu klient!

Selle jaoks, et arvuti muutuks viiruste ja häkkerite sihtmärgiks on vaja: 1) soetada arvuti ja 2) ühendada see Interneti võrguga. Ohtude arv töötamisel Internetis toob kasutaja arusaamiseni, viirusetõrje programmi soetamise vajadusest. Informatsiooni kaitse teenuse lisamine teenusepakkuja teenusepaketti lahendab kasutaja jaoks kiirelt ja lihtsalt viirusetõrje programmi ning oma PC kaitse probleemi. Juurdepääsu teenuse pakkumine ja Interneti-traficu kaitse võivad olla teostatud ühe tarnija poolt – juurdepääsu pakkuja poolt.

Venemaa tohutu territoorium ja ikka veel väike momentaalse maksmisvahendite levik muudab pakkujad kõige massilisemaks ja efektiivsemateks informatsiooni kaitse teenuseks. Teenuste pakkumine ongi äri mõte. Justnimelt pakkujatel on kõik vajalikud mehhanismid, mis võimaldavad pakkuda selliseid teenuseid kiirelt, lihtsalt ja jõukohase hinnaga, mis teeb nõudluse taoliste teenuste järele Venemaal loomulikuks, ning nende tarbimise niisama massiliseks, kui Interneti-trafiku tarbimine.

Üles

Võtmefunktsioonid

 • Dr.Web AV-Desk kõikide programmielementide automaatne paigaldus, seadistamine ja uuendamine;
 • Võrgu informatsiooni kaitseseisundi tsentraliseeritud järgimine;
 • Vajadusel – tsentraliseeritud ülesannete sisselülitamine/väljalülitamine igas kliendi jaamas;
 • Tsentraliseeritud informatsiooni kogumine ja väljapaiskamine viiruse sündmustest kõikidel kaitstavatel arvutitel;
 • Riskitsoonide väljaselgitamine ja kogu vajaliku informatsiooni edastamine administraatorile viiruserünnakute neutraliseerimiseks;
 • Paindlik tsentraliseeritud viirusetõrje programmide seadistamine kliendi seadmetel, klientide juurdepääsu õiguste juhtimine nende seadete puhul;
 • Viirusevõrgu juhtimise toestamine ja informatsiooni saamine selle kohta viirusekaitse administraatori poolt igast Interneti võrgu punktist.

Unikaalsed omadused

 • Võrgu lahtipakkimise võimalus Windowsi ja Unixi serveritel, milleks pole võimeline mitte ükski konkureeriv programm;
 • Võimalus grupeerida mitu serverit Dr.Web AV-Desk komplekse nendevahelise vastastikuse mõjutamine struktuuriga;
 • Üheaegne mitmete võrgu protokolli toetamine: TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS;
 • Andmete šifreerimine informatsiooni vahetamise protsessis süsteemi komponentide vahel, mis tagavad ohutu viirusekaitse haldamise Interneti kaudu igast maailma punktist.

Dr.Web – see pole lihtsalt viirusetõrje programm! Dr.Web määrab ja kõrvaldab:

Massipostituse usse, võrguusse, rootkite, failiviiruseid, trooja hobuseid, stals-viiruseid, polümorfseid viiruseid, makro-viiruseid, kehata viiruseid, viiruseid, mis halvavad VS Office dokumente, skript-viiruseid, nuhkvara (spyware), paroolisaamise programmid, klaviatuurinuhkvara, tasulise helistamise programmid, reklaamitarkvara, potentsiaalselt kahjulikud programmid, häkkerite rakendused, programmid-luugid, naljaprogrammid, kahjulikud skriptid, rämpspost, andmepüügi-, farmingu-, skämmingu- ja bounce-teated, ning muud soovimatud koodid.

E-kirjade kaitse

Elektronpost jääb ikka veel pealmiseks allikaks viiruste ja kahjulike programmide tungimisel arvutisse. Võrgu töövõime rikkumiseks on vahel vajalik vaid ühte viirust. Postivalvur SpIDer Mail omab järgmisi võimalusi:

 • Sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse skänneerimine reaalajas protokollidel POP3/SMTP/IMAP4/NNTP;
 • Kaitse massipostituse usside eest;
 • Kaitse postipommide eest;
 • Kaitse «Zip-of-Death» eest;
 • Kahtlaste ja kahjustatud failide isoleerimine eraldi kaustas;
 • Saatjate blokeerimise võimalus;
 • Vajadusel kogu elektronkirjavahetuse skänneerimine;
 • Kokkupakitud failide skänneerimie;
 • Posti-traficu analüüs;
 • E-kirjade järgimine.

Skänneerimise valikud

 • Skänneerimine nõudmisel reaalaja režiimis;

 • Skänneerimine antud plaani järgi;

 • Juurdekasvu skänneerimine;

 • Mälu ja allalaadimisfailide skänneerimine;

 • Valitud failide, mappide, ketaste skänneerimine;

 • Skänneerimine heuristilise analüüsiga;

 • Erineva kokkupakituse tasemega arhiivifailide skänneerimine;

 • E-kirjade skänneerimine viiruste ja rämpsposti olemasolule.


Agentide paigaldamine

Agentide paigaldamine tööjaamadele või olla teostatud:

 • Käsitsi, drwinst võrgu paigaldaja abil;
 • Kustutatud “Võrgu vaatleja” abil konsoolist;
 • Active Directory teenistuse abil.

Grupeerimine

Viirusevõrgu tööjaamade juhtimise lihtsustamiseks kasutatakse grupeerimise mehhanismi. See valik annab võimaluse grupeerida mitu serverit Dr.Web AV-Desk kompleksse koosmõju struktuuriga nende vahel ja ühendada neid eraldi SQL-serveriga andmete hoiustamiseks, mis tagab lahendusele erakordse mastaapsuse.

Jaamade ühendamine gruppidesse võimaldab seada ühe seade kõikidele grupi tööjaamadele ja algatada teatud ülesannete teostamist kõikidel jaamadel. Iga grupi jaoks võib määrata individuaalse uuenduste plaani, mis võimaldab administraatoril jaotada koormust võrgule ja andmete serverile.

Teated ohtude kohta

On olemas administraatori informeerimise süsteem probleemide kohta, mis on tekkinud viirusetõrje võrgus, mille teadeanded võivad peegelduda administraatori juhtpaneelil ja saabuda e-posti kaudu.

 • Võimalus toimetada teadeannete teksti, mis hoiatab ohtude eest.
 • Hoiatusvahendid: e-post, SMS, piipar.
 • Spetsiaalne ikoon hoiatamiseks ohu eest.
 • Süsteemsed hoiatused.
 • Hoiatus viiruserünnaku eest.
 • Kasutajate informeerimine skänneerimise tulemuste ja kustutamiste kohta.

Statistilise informatsiooni kogumine

Kõik viirusetõrje võrgustiku komponendid võivad pidada aruandefaile, mida võib kergesti seadistada. Kõik toimingud failidega, mida teostatakse viirusetõrje võrgustiku komponentide poolt, on näidatud statistikas.

 • Log-failide läbivaatamine konsoolilt;
 • Log-failida väljatoomine formaadis СSV, HTML, XML;
 • Log-failide üksikasjalikkuse taseme valik;
 • Graafilised aruanded;
 • Aruanded viiruse aktiivsuse kohta;
 • Aruanded, mis näitavad kliendi nõrku kohti;
 • Aruanded avastatud viiruste kohta; võimalus grupeerida viiruseid tüüpide kaupa;
 • Skänneerimise vigade aruanded;
 • Aruanded komponentide kohta, mida on käivitatud kaitstaval tööjaamal;
 • Aruanded erilisest käitumisest kaitstavatel jaamadel;
 • Aruanded jaamade kohta, mida on lülitatud välja mingiks ajaks viiruseserverist;
 • Aruanded sisenemisest süsteemi.

Üles

Hoolduse komponendid

Dr.Web AV-Desk omab “kliendi-hoolduse” arhitektuuri.
Serveri programmid paigaldatakse teenusepakkuja juures. Juhtpaneel viirusetõrje kliendikesksete seadetega, võrgu lahtipakkimisega, samuti selle seisukorra järgimine ja kõikide programmi komponentide uuendamine kasutajate arvutitel teostatakse keskselt administraatori juhtpaneeli abil.

Administraatori konsool – tsentraliseeritud juhtimise võti

Konsool Dr.Web AV-Desk – kättesaadav alati ja igal pool, isegi väljastpoolt kaitstavat võrku, visuaalne vahend sadade ja tuhandete geograafiliselt kaugete klientide viirusekaitse kaugjuhtimiseks ühese graafilise kasutajaliidese kaudu. Maksimaalselt intuitiivne ja koos sellega enneolematult erinev funktsionaalsuselt kasutajaliides tagab kogu kaitstava võrgustiku hierarhia ülevaate ja lubab toestada järgida igas mastaabis viirusevastasevõrgustiku seisukorda.

Pealmised eelised

 • On kättesaadav igal ajal igast internetivõrgu punktist;
 • Toetab kõige laiemat OS ja võrguprotokollide spektrit ning võib olla paigaldatud praktiliselt igale arvutile;
 • Tasuta konsooli ühendamine viirusevastase serveriga on võimalik isegi kaitsmata ühenduse puhul Internetiga täna kodeerimise funktsioonile.

Võtmefunktsioonid

 • Omab planeerimise vahendeid regulaarse skänneerimise jaoks ja viiruse andmebaaside ning programmimoodulite uuendamiseks;
 • Aitab administraatoril juhtida lihtsalt dünaamiliselt muutuvat, keerulist viirusevõrgu süsteemi;
 • Tõstab administraatori töö tootlikkust;
 • Vähendab operatsioonikulusid;
 • Lubab maksimaalselt automatiseerida tööprotsesse;
 • Lubab teostada igapäevast tööd loetud minutite jooksul – muuta viirusevastaste serverite ja kaitstavate objektide võtmeparameetreid, muuta seadistusi ja käivitada ülesandeid teostamiseks;
 • Konsooli abil, mis on käivitatud Windowsi või MacOS peal, võib ühenduda viirusevastase serveriga, mis töötab Linuxi juhtimisel, ja muuta vajalikke seadistusi.

Erinevad informatsiooni kogumise ja analüüsi vahendid administraatori konsoolil võimaldavad

 • Hinnata kaitstavate objektide ja üldiselt kogu võrgu seisukorda;
 • Teostada vajalikke muudatusi mitme sekundi jooksul;
 • Reageerida operatiivselt viiruseohu tekkimise peale;
 • Analüüsida infektsiooni allikaid;
 • Blokeerida kaasaegselt infitseeritud jaamasid;
 • Adopteerida maksimaalselt kiiresti ettevõtte ohutuse poliitikat muutuvate tingimuste suhtes;
 • Seadistada kõiki viirusevastase võrgustiku komponente;
 • Jälgida viirusevastaste agentide seisukorda;
 • Seadistada kavasid viirusevastase serveri või viirusevastaste agentide grupi jaoks;
 • Vaadata läbi erinevat statistikat viirusevastase võrgu olemasolu ajal ja importida seda välisfaili.

Veebikonsool

Veebikonsool on kättesaadav igast arvutist, millel on juurdepääs Internetile. On ettenähtud teenuse tellimise protsessi automatiseerimiseks ja selle tellimise juhtimiseks. Veebikonsool võimaldab käsirežiimis:

 • Luua ja toimetada kasutajate registreerimiskirjeid;

 • Luua gruppe;

 • Luua iga kasutaja jaoks individuaalseid jaotajaid etteantud kehtivusajaga ja kirjutada neid välja valitud grupi jaoks;

 • Muuta tellimuse kehtivusaega, peatada või lõpetada see;

 • Kustutada gruppe/agente;

 • Luua ja saata aruandeid kasutajate arvust, kellel on kehtiv teenuse kasutuse aeg.

Kõikide ülal kirjeldatud protsesside automatiseerimiseks, peale viimase, pakutakse API-d integreerimiseks kasutajate loendurisse.

Viirusevastane server Dr.Web AV-Desk

Viirusevastane server – arvuti, mis asub ettevõtte lokaalses võrgus, millele on paigaldatud tarkvara Dr.Web AV-Desk.

Eelised

 • Platvormist sõltumatu serveri osa arhitektuur Dr.Web AV-Desk lubab seda kasutada nii Windows- kui ka Unis-serveritel – see ei võimalda teha mitte ükski teine analoogiline programm.
 • Tänu mitme koostoimiva serveri grupeerimise võimalusele ja eraldi SQL-serverile andmete hoiustamiseks, see teenus on erakordselt mastaapne.
 • Viirusevastaste agentide uuendamine, kaasaarvatud viirusebaaside uuendamine, asub tervenisti viiruseserveril, mis viib olulise interneti-traficu kokkuhoiuni ja puudub vajadus seadistada uuendusi käsitsi.

Võtmefunktsioonid

Viirusevastane server tagab tsentraliseeritud ettevõtte võrgu viirusevastase kaitse haldamise, kaasaarvatud:

 • Avamine;
 • Viirusebaasida ja programmimoodulite komponentide uuendamine;
 • Võrgu seisukorra juhtimine;
 • Teated viirusesündmuste kohta;
 • Statistika kogumine.

Viirusevastane server Dr.Web AV-Desk hoiustab järgmisi andmeid:

Viirusevastaste pakettide jaotajad erinevate OS-de jaoks:

 • Viirusebaaside ja programmi moodulite pakettide uuendamine;
 • Kasutajavõtmed;
 • Kaitstavate komponentide seaded;
 • Iga agendi seaded, mis asuvad viirusevastases võrgus;
 • FONT face="Arial, sans-serif">Skänneerimise statistika, mida teostatakse iga viirusevastase programmi komponendi poolt arvutis, mis kuulub viirusevastasesse võrgustikku;
 • Muud kasulikku informatsiooni.

Viirusetõrje agendid Dr.Web AV-Desk

Viirusetõrje agent – see on komponent Dr.Web AV-Desk, mis paigaldatakse kõikidele kaitstava võrgu arvutitele, kaasaarvatud viirusetõrje serverile.

Viirusetõrje agentide komponendid

Skänner Dr.Web

Viirusetõrje skänner Dr.Web tagab süsteemi käivitamisel täieliku sisselülitava süsteemi mälu, aktiivsete protsesside ja failide skänneerimise. Lisab skänneerida erineva mahutavuse tasemega arhiive. Skänneerimise kõrge kiirus kasutaja päringul on tagatud mitmetasemelise viirusevastase tuuma abil.

Residentvalvur SpIDer Guard®

 • On võimas instrument pideva viiruseaktiivsuse järgimiseks kasutaja arvutil;
 • Püüab kinni kõik pöördumised failide poole ketastel, diskettidel, CD-ROM plaatidel, Flash- ja smart-kaartidel;
 • Ennetab kahjulike koodide püüdlusi tungimiseks arvutitesse;
 • Draiver SpIDer Guard eristub kõrge vastupanuga püüdluste suhtes peatada selle töö kahjulike programmide poolt;
 • SpIDer Guard realiseerimine Windows hoolduse näol võimaldab administraatoritel piirata valvuri seadete muutmist kasutajate poolt.

Posimonitor SpIDerMail® on:

 • Viiruste ja rämpsposti filtreerimine;
 • Ennetav sissetuleva ja väljamineva posti kontroll – enne kontrolli monitori poolt ühtegi kirja ei võeta “lennult” postikliendi poolt;
 • lennult” sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse filtreerimine POP3/SMTP/IMAP4/NNTP protokollide järgi;
 • viiruseaktiivsuse kontrolli funktsioon SpIDer Mail võimaldab blokeerida kahtlasi tegevusi ühistunnuste analüüsi alusel, mis on omased massipostituse ussidele.

Planeerija Dr.Web

Planeerija Dr.Web võimaldab seadistada vajalikku uuenduste sagedust ja regulaarsete kõvaketaste skännerimise graafikut. Planeerijas Dr.Web on olemas võimalus määrata igatunnised uuendused ja on võimalus uuendada iga 16 minutit.

Üles

17.09.2013
Uus versioon Dr.Web 9.0 Windows-ile
11.10.2011
Dr.Web 7.0 Windowsi jaoks personaalsete toodete uus versioon : kõrge skanneerimiskiirus ja viirustõrjevõrgu juhtimine kodustes tingimustes
13.10.2010
Dr.Web LiveUSB — tasuta vahend allalaadimiseks mõeldud mälupulga loomiseks
22.09.2010
2011. aasta Seitsmendate Aasia talimängude informatsioonilise ohutuse tagab ettevõte Doctor Web
16.09.2010
Dr.Web Enterprise Suite 6.0: põhivaliku äritoote uus versioon Doctor Web-ilt.
07.09.2010
Dr.Web Android'i jaoks — loomulikult tasuta!
13.07.2010
Dr.Web 4.44 versiooni tehnilise toe lõpuni on jäänud pool aastat
23.04.2010
Programmi “Tule üle rohelisele” uued tingimused
15.03.2010
Dr.Web versioon 6.0 – uued võimalused, uued komponendid, uued tooted
 
1. Trojan.Inject2.63223
2. Tool.Wpakill.1
3. Tool.ProductKey.2
4. Tool.Nssm.5
5. Tool.Nssm.6
Dr.Web CureIt!®
Dr.Web LiveCD
LinkChecker  IE-ile
LinkChecker  Mozilla Firefox / Thunderbird
LinkChecker Opera
Kontrolli oma faili viiruse olemasolu