rus  est  lat   Viimane uuendus: 2024-05-30 06:07:38 Kokku viirusekirjeid: 8739721

 
 
 

Mac OS X jaoks mõeldud Dr.Web

Mac OS X jaoks mõeldud Dr.Web tagab arvutite viirusevastase kaitse viiruste, nuhkvara ja reklaamtarkvara, häkkeriprogrammide, tasuliste helistajaprogrammide ja naljaprogrammide eest, mis on kirjutatud mitte ainult Mac OS X infitseerimiseks, vaid ka teiste operatsioonisüsteemide jaoks.

Paindlikud erinevad seaded, võimalus luua oma skaneerimise profiile, juhtimise lihtsus ja kasutajaliidese mugavus võimaldavad omandada lihtsalt programmi laialdasi võimalusi.

Asünkroonne kontrollimise arhitektuur võimaldab praktiliselt koheselt teostada ükskõik milliseid tegevusi ükskõik millist tüüpi failidega – madal koormus süsteemile muudab viirusetõrje Mac OS X jaoks mõeldud Dr.Web töö praktiliselt märkamatuks.

Eelised

 • Kõrge skaneerimise kiirus.
 • Võimalus luua isiklikke skaneerimise profiile.
 • Kindel kaitse reaalaja režiimis.
 • Kaitstava süsteemi minimaalne koormus.
 • Vähene trafiku kasutamine uuendamisel.
 • Erinevad seaded.
 • Juhtimise lihtsus.
 • Mugav kasutajaliides.

Mac OS X jaoks mõeldud Dr.Web võib töötada mitte ainult graafilise kasutajaliidese kaudu. Kõik moodulid on kättesaadavad juhtimisrea kasutajaliideste kaudu ning süsteemiadministraatorid võivad ehitada neid üles teenindamiseks kasutatavasse Apple Scripts süsteemi.

Võtmefunktsioonid

 • Automaatkäivitamise, teisaldatavate infokandjate, võrgu ja logistika ketaste, postiformaatide, failide ja kataloogide, kaasaarvatud kokkupakkimise ja arhiivis asuvate objektide kontroll;
 • kolm skaneerimise liiki: kiire, täielik ja valikuline;
 • kontrollimisest välistatud failide ja teede määramine;
 • viirusetõrje kontrolli protsesside käivitamine käsitsi või vastavalt varem kokkupandud ajakavale;
 • tegevuste valimine infitseeritud, kahtlaste objektide ja teist tüüpi objektide jaoks, kaasaarvatud ravimine, üleviimine karantiini ja kustutamine;
 • tundmatute programmide poolt kokkupakitud viiruste avastamine ja kustutamine;
 • sündmuse, kontrolli objekti ja mõjutamistüübi registreerimine;
 • viiruste baaside ja programmimoodulite automaatsed uuendused Interneti kaudu (vastavalt päringule või ajakavale);
 • teadeated (kaasaarvatud helilised) viirusesündmuste kohta;
 • erinevat tüüpi ülesannete seadistamine;
 • infitseeritud failide isoleerimine karantiinis.

Kontrolli võimalused

 • Kontrolli kolm tüüpi - kiire, täielik või valikuline – võimaldavad valida vajaliku kontrolli sügavuse taseme ja määrata selle valdkonnad.
 • Kiire kontrolli puhul skaneeritakse ainult süsteemi kõige haavatavamaid osasid.
 • Täieliku kontrolli puhul kontrollitakse süsteemi kõiki faile ja kaustasid (väljaarvatud süsteemi kandjad ja võrgukettad).
 • Valikulist kontrolli kasutatakse erinevate kaustade või failide skaneerimiseks.
 • Kasutaja võib mitte ainult kontrollida erinevat tüüpi faile ja objekte – saab iseseisvalt määrata faile, mida on vaja kontrollida ja tegevusi, mida on vaja kasutada infitseeritud objektide puhul – isegi juhul, kui varem valitud tegevus on muutunud võimatuks.
 • Vajadusel võib määrata SpIDer Guard® monitori ühe faili kontrollimise maksimaalse aja.
 • Kontrollimist mitte vajavad kaustad ja failid (näiteks, arhiivid) võib jätta kontrollist välja.

Karantiin

 • Kahtlaseid objekte viiakse üle karantiini.
 • Tulemusena, peale järjekordse uuenduse saamist, karantiini liigutatud failid võivad olla ravitud, taastatud algsesse kohta või kustutatud.
 • Sa saad määrata objektide hoiustamise aja karantiinis ja selle maksimaalse suuruse, mille saavutamisel ilmub hoiatus karantiini puhastamise vajadusest.
 • Objektid, mille puhul oli kasutatud tegevus “Kustuta”, võib ajutiselt liigutada karantiini – kehtivus kuni 30 päeva.

Juhtimiskeskus

Mac OS X jaoks mõeldud Dr.Web-is kõikide komponentide juhtimist teostatakse ühtselt paneelilt, mille sisselülitamine toimub ikooni kaudu operatsiooni süsteemi teadete alal. Ettevõtte Apple soovituste järgimine Doctor Web väljatöötajate poolt Mac-platvormil töötavate kasutajaliideste jaoks võimaldas luua intuitiivselt arusaadava ja maksimaalselt lihtsa kasutajaliidese.

Laiendatud seaded

Mac OS X jaoks mõeldud Dr.Web pakub paindlikku seadistamise võimalust efektiivsemate reageerimisreeglite loomiseks erinevate kahjulike programmide jaoks.

 • Sa saad täielikult usaldada vaikimisi programmi paigaldust või määrata iseseisvalt, milliseid tegevusi peab teostama viirusetõrje viiruste ja kahjulike objektide avastamisel.
 • В Mac OS X jaoks mõeldud Dr.Web on realiseeritud võimalus luua oma kontrolli profiile, mis iseloomustab viirusetõrjet kui kasutajasõbralikku ja võimaldab lihtsustada rutiinset tööd.
 • Võimalus luua infitseeritud objektide töötlemise reegleid individuaalselt iga kahjulike programmide tüübi jaoks – viiruste, ravimatute ja kahtlaste objektide, nuhktarkvara, potentsiaalselt ohtlike programmide jaoks, reklaamitarkvara, häkkeriprogrammide, tasuliste helistajaprogrammide, naljaprogrammide jaoks – on olemas igas Mac OS X jaoks mõeldud Dr.Web moodulis.
 • On realiseeritud mugav võimalus luua järjekord tegevustest, mida kasutatakse infitseeritud objektide puhul kui pole võimalik teostada algset operatsiooni (näiteks, ravimatu infektsiooni avastamisel kahjustatud fail viiakse üle automaatselt karantiini või kustutatakse).
 • SpIDer Guard® monitori seaded on kaitstud sanktsioneerimata muudatuste eest. Selleks et neid muuta, on vaja vajutada luku ikoonile ekraani alumises vasakus nurgas ja sisestada süsteemiadministraatori nimi ja salasõna.

Kontrolli isiklikud profiilid

 • Dr.Web-is on realiseeritud unikaalne võimalus luua kasutaja poolt isiklike kontrollimise profiile, see iseloomustab viirusetõrjet kui kasutajasõbralikku ja aitab lihtsustada rutiinset tööd.
 • Sa saad muuta kontrollitavate objektide valikut täieliku ja kiire kontrolli puhul. Selle jaoks vajuta pluss"+" sümbolile skaneerimise režiimide nimekirja all ja lisa uus režiim kontrollimiseks vajaliku objektide valikuga. Mittevajalikud kasutajarežiimid võib kustutada nupu abil, millel on kujutatud miinusega "-" sümbol.
 • Selleks et valida tegevuste järjekorda avastatud kahjulike programmide puhul, vajuta hammasratta kujutisega nuppu. Kui on valitud automaatsed tegevused, siis skanner hakkab automaatselt kasutama tegevusi, mis on määratud seadetes kõikide kontrollitavate objektide puhul.

Teadeated

Tähelepanu kõrvale juhtivate kasutaja faktorite minimiseerimise printsiip, mis on võetud aluseks SpIDer Guard® teadete süsteemi väljatöötamiseks, võimaldab luua ülipaindlikku programmi koostoime skeemi kasutajaga. Vaikimisi seadete puhul süsteemi töö enamikul juhtidel ei vaja kasutajalt mingit reaktsiooni ja ei juhi kõrvale tema tähelepanu.

SpIDer Guard® failimonitori moodulis on realiseeritud võimalus tuua välja automaatsed teated infitseeritud, ravimatute või kahtlaste objektide avastamise kohta. Kasutaja võib seadistada heliteateid, määrata signaali intervall ja kestvus, või hoopiski lülitada välja teadete süsteem.

Ohu avastamise teade sisaldab endas täielikku funktsionaalsust selle kõrvaldamisel: teade avaneb, kui sinna viiakse hiire kursor ja kuvab kõiki avastatud ohte tabelina. Vajaliku tegevuse võib valida vajutades akna alumises osas asuvale nupule.

Kompaktsed uuendused

Viiruste kirjutamine ja teised Interneti kuritegevuse liigid – hästi korraldatud ja aktiivselt funktsioneeritavad äri liigid, mis kujutavad tõsist ohtu kasutajate jaoks. Selleks et maksimaalselt efektiivselt seista vastu nendele ohtudele, on vajalikud viiruste baasi uuendused. Pidev jälgimine ja maailmas laialt levinud Dr.Web toodete kasutajate võrgustik võimaldab kiirelt saada uute viiruste ja efektiivselt piirata arvuteid taolistest võrgu ressurssidest.

 • Uuenduse protsessi teostatakse kasutaja jaoks märkamatult – automaatselt, käsitsi vastavalt päringule või vastavalt ajakavale.
 • Isegi kui Mac OS X jaoks mõeldud Dr.Web on lülitatud välja, planeerijas märgitud ülesanne on aktiveeritud vajalikul perioodil vastavalt ajakavale.
 • Uuendusi pole tarvis lõpetamisel laadida ümber arvutisse: Dr.Web on juba valmis tööks kasutades kõige uuemaid viiruste baase.
 • Uuenduste laadimine teostatakse kiirelt (isegi aeglaste modemi ühenduste puhul).
 • Alati on olemas kättesaadavad uuenduste serverid.

Dr.Web viiruste baasi eelised

 • Rekordiliselt väike kirjete arv.
 • Väike uuenduste suurus.
 • Kõigest üks kirje võimaldab määrata kümneid, sadu ja isegi tuhandeid taolisi viiruseid.

Dr.Web viiruste baasi printsipiaalne erinevus reast teistest viiruste baasidest seisneb selles, et väiksema arvu kirjete juures võimaldab avastada samasugust (ja isegi suuremat) arvu viiruseid ja kahjulikke programme.

Mida annab kasutajale Dr.Web baasi väiksem suurus ja väiksem arv kirjeid?

 • Ruumi kokkuhoid kettal
 • Operatiivse mälu kokkuhoid
 • Trafiku kokkuhoid baaside uuendamisel
 • Kõrge viiruste analüüsi kiirus
 • Võimalus määrata viiruseid, mis alles luuakse modifitseerides juba olemasolevaid viiruseid

Süsteemi nõuded

 • Mac OS X 10.4 või uuem
 • Protsessor Intel
 • 64 MB operatiivset mälu
 • 30 MB vaba ruumi kõvakettal
 • Juurdepääs Internetile: uuenduste saamiseks ja registreerimiseks

Litsentseerimine

Toodet litsentseeritakse vastavalt kaitstud arvutite arvule.

Litsenseeritavad komponendid

 • Skanner GUI
 • Konsooli skanner
 • Monitor
 • Uuenduse programm

Litsentsi maksumusse kuulub:

 • viiruste baaside uuendused
 • programmi moodulite uuendused
 • tehnilise toe teenused veebivormi kaudu
 • tundmatute viiruste analüüs Dr.Web viiruste baasi abil

17.09.2013
Uus versioon Dr.Web 9.0 Windows-ile
11.10.2011
Dr.Web 7.0 Windowsi jaoks personaalsete toodete uus versioon : kõrge skanneerimiskiirus ja viirustõrjevõrgu juhtimine kodustes tingimustes
13.10.2010
Dr.Web LiveUSB — tasuta vahend allalaadimiseks mõeldud mälupulga loomiseks
22.09.2010
2011. aasta Seitsmendate Aasia talimängude informatsioonilise ohutuse tagab ettevõte Doctor Web
16.09.2010
Dr.Web Enterprise Suite 6.0: põhivaliku äritoote uus versioon Doctor Web-ilt.
07.09.2010
Dr.Web Android'i jaoks — loomulikult tasuta!
13.07.2010
Dr.Web 4.44 versiooni tehnilise toe lõpuni on jäänud pool aastat
23.04.2010
Programmi “Tule üle rohelisele” uued tingimused
15.03.2010
Dr.Web versioon 6.0 – uued võimalused, uued komponendid, uued tooted
 
1. Trojan.MBRlock.6
2. BackDoor.Tdss.6738
3. Trojan.Packed
4. Tool.Wpakill.1
5. Tool.ProductKey.2
Dr.Web CureIt!®
Dr.Web LiveCD
LinkChecker  IE-ile
LinkChecker  Mozilla Firefox / Thunderbird
LinkChecker Opera
Kontrolli oma faili viiruse olemasolu