rus  est  lat   Viimane uuendus: 2024-05-30 06:07:38 Kokku viirusekirjeid: 8739721

LITSENTSILEPING Dr.Web® CureIt!® PROGRAMMITARKVARA
KASUTUSTINGIMUSTE KOHTA

Käesolev litsentsileping sõlmitakse sinu, füüsilise või juriidilise isiku ja AS Doctor Web (edasi Esmaomanik), kes on unikaalsete Dr.Web® CureIt!® viirusetõrje tarkvara kasutamise autoriõiguste omanik (edasi Tarkvara), mida pakutakse tasuta kasutamise tingimusel, vahel järgnevas:

1. Käesoleva Litsentsilepingu kõik punktid ja tingimused kuuluvad Tarkvara kasutamise juurde, mis on Esmaomaniku unikaalsete õiguste objektiks. Tarkvara kasutamine antud Litsentsilepingu tingimuste rikkumisega on seaduse rikkumine ja toob endaga kaasa kodaniku ja administratiivse või kriminaalse vastutuse.

2. Juhul kui sa pole nõus antud Litsentsilepingu kõikide punktidega ja tingimustega, siis sinul pole õigust kasutada tarkvara eksemplari. Materiaalsel kandjal, e-postiga või SMS-teatega saadud numbrite ja tähtede kuuekohaline tarkvara eksemplari kood (seerianumber) kuulub registreerimisele vastaval Esmaomaniku veebileheküljel ( http://products.drweb.com/register ). “Ma nõustun Litsentsilepingu tingimustega” punkti valimine ja “Jätka registreerimist” nupu valimine registreerimisprotsessis tähendavad, et sa oled täielikult nõus antud Litsentsilepingu kõikide tingimuste ja punktidega.

3. Registreerimiseks märgi ära oma nimi – füüsilise isiku puhul ja nimetuse – juriidilise isiku puhul, samuti riik ja e-posti aadress. Peale seerianumbri registreerimist luuakse sinu personaalne tarkvara eksemplar (.exe laiendusega fail), mis on kättesaadav sulle allalaadimiseks Esmaomaniku veebileheküljelt 24 tunni jooksul.

4. Spetsiaalse tasuta tarkvara versiooni kasutamine on lubatud ainult Sinu isiklikul arvutil. Juhul kui sa kasutad spetsiaalset tasuta tarkvara versiooni, siis sinu suhtes kehtivad täielikus mahus käesoleva Litsentsilepingu kokkulepped, väljaarvatud antud lepingu punktid 6.1 – 6.3.

5. Sinu täielikul ja tingimusteta nõustumisel käesoleva Litsentsilepingu punktide ja tingimustega sulle võimaldatakse üle kogu maailma mitte ainulaadne ja edasiandmatu õigus tarkvara eksemplari kasutamisele taasesitamisega, mis on piiratud tarkvara eksemplari käivitamisega ja selle salvestamisega arvuti mällu.

6. Sinul on õigus kasutada tarkvara eksemplari täielikus vastavuses käesoleva Litsentsilepingu tingimustega:

6.1. Tarkvara kasutamine on võimalik ainult selle aja jooksul ja ainult selles mahus, mille oled märkinud tarkvara kasutamise variandi valimisel. Antud informatsioon on samuti kättesaadav sinu Isiklikus kabinetis Esmaomaniku veebilehel (liikumine edasi viite abil, vajutades nupule “Isiklik kabinet” sinu personaalse tarkvara eksemplari kasutajaliidesel).

6.2. Sinul on õigus teha tarkvara eksemplari koopiaid arvutite arvule vastavalt valitud tarkvara variandile, samuti tarkvara eksemplari koopiate arvu, mis on tarvilik sinule vastava mitte erandliku litsentsi võimaluste kasutamisel. Sinul on õigus valmistada tarkvara eksemplari koopiat tingimusel, et see koopia on mõeldud ainult arhiivieesmärkidel või õiguslikult soetatud tarkvara eksemplari asendamiseks juhtudel, kui selline eksemplar on läinud kaduma, on hävinud või muutus kõlbmatuks kasutamiseks. Sellisel juhul ei saa kasutada kõiki tarkvara eksemplari koopiaid eesmärkidel, mis on erinevad antud punktis nimetatuist, ja need peavad olema hävitatud, kui tarkvara eksemplari omamine pole õiguslik.

6.3. Sinul on õigus pöörduda Esmaomaniku või tarkvara levitaja Tehnilise toe poole, millel on vastav leping Esmaomanikuga tarkvara eksemplari kasutamise tähtaja jooksul. Esmaomanik garanteerib vastuse kasutaja pöördumistele, kes on märkinud ära oma registreerimisandmed, mis on saadetud Esmaomaniku veebilehekülje Tehnilise toe kaudu ( http://support.drweb.com ). Sa nõustud sellega, et sinu poolt saadud registratsiooni käigus andmed, samuti informatsioon, mis on edastatud Tehnilisele toele, võivad olla kasutatud Esmaomaniku poolt vastavalt tema äranägemisele sisevajaduste jaoks.

6.4. Sinul pole lubatud muuta, võtta lahti osadeks ja teostada muid tegevusi tarkvara objekti koodiga, millel on eesmärk saada informatsiooni algorütmide realiseerimise, mida kasutatakse tarkvaras, ilma Esmaomaniku kirjaliku nõusolekuta. Sinul pole õigust mingil moel muuta tarkvara sisemise kaitse mehhanismi. Teadaoleva kustutatud või rikutud sisemise kaitse mehhanismiga tarkvara kopeerimine vastab sellise tarkvara mitteõiguspärase taolise tarkvara kasutamisega, on ebaseaduslik. Sinul on samuti keelatud levitada tarkvara ükskõik millises materiaalses vormis ja ükskõik millisel viisil, kaasaarvatud võrgu- ja muul moel, samuti müüa, rentida, pantima, kaasaarvatud importida ükskõik millisel nendest eesmärkidest.

6.5. Tarkvara edastatakse sinule “NII NAGU ON” ("AS IS"), vastavalt rahvusvahelises praktikas üldiselt järgitavatele printsiipidele. See tähendab, et probleemid, mis on tekkinud tarkvara eksemplari ekspluateerimisel sinu poolt (kaasaarvatud: ühilduvuse probleemid teiste programmikomponentidega, (paketid, draiverid jms), probleemid, mis tekivad informatsiooni sinupoolsest valest tõlgendamisest tarkvara suhtes, kui tarkvara kasutamise tulemused ei vasta sinu ootustele jms), Esmaomanik ei kanna selle eest vastutust.

6.6. Sa kannad isiklikult vastutust võimalike negatiivsete tagajärgede eest, mis on tekitatud tarkvara mitte ühilduvuse või konfliktidega teiste programmi toodetega, mis on paigaldatud samale arvutile. Tarkvara eksemplar pole mõeldud ja seda ei tohi kasutada informatsioonisüsteemides, mis töötavad ohtlikes keskkondades või teenindavad eluvõimaldamise süsteeme, mille puhul tõrked tarkvara töös võivad ohustada inimeste elu ja tervist.

Ma olen lugenud ja nõustun litsensiga

17.09.2013
Uus versioon Dr.Web 9.0 Windows-ile
11.10.2011
Dr.Web 7.0 Windowsi jaoks personaalsete toodete uus versioon : kõrge skanneerimiskiirus ja viirustõrjevõrgu juhtimine kodustes tingimustes
13.10.2010
Dr.Web LiveUSB — tasuta vahend allalaadimiseks mõeldud mälupulga loomiseks
22.09.2010
2011. aasta Seitsmendate Aasia talimängude informatsioonilise ohutuse tagab ettevõte Doctor Web
16.09.2010
Dr.Web Enterprise Suite 6.0: põhivaliku äritoote uus versioon Doctor Web-ilt.
07.09.2010
Dr.Web Android'i jaoks — loomulikult tasuta!
13.07.2010
Dr.Web 4.44 versiooni tehnilise toe lõpuni on jäänud pool aastat
23.04.2010
Programmi “Tule üle rohelisele” uued tingimused
15.03.2010
Dr.Web versioon 6.0 – uued võimalused, uued komponendid, uued tooted
 
1. Trojan.MBRlock.6
2. BackDoor.Tdss.6738
3. Trojan.Packed
4. Tool.ProductKey.2
5. Tool.Wpakill.1
Dr.Web CureIt!®
Dr.Web LiveCD
LinkChecker  IE-ile
LinkChecker  Mozilla Firefox / Thunderbird
LinkChecker Opera
Kontrolli oma faili viiruse olemasolu